3 stycznia 2022

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ŻŁOBEK

DRODZY RODZICE
Miesięczna opłata za żłobek od 3 stycznia 2022r. wynosi 1080 zł.
Dziecko posiadające miejsce zamieszkania na terenie
Gminy Miasta Lębork korzysta z dotacji celowej  udzielonej przez Gminę Miasta Lębork, która obniża miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku- 280 zł, o której mowa w uchwale nr XXXVIII-581/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.10.2018r.